Egzamin z wiedzy teoretycznej

Wobec tego, że otrzymujemy od Państwa mnóstwo pytań odnośnie egzaminów, ich wyglądu, ogólnego zarysu oraz wymagań, postanowiliśmy na łamach naszej strony internetowej odrobinę przybliżyć Państwu ten temat.

Test z wiedzy teoretycznej można zdawać w języku holenderskim oraz angielskim bez tłumacza przysięgłego, w takim przypadku ponoszą Państwo podstawowe koszty egzaminu. Jeśli zdecydują państwo podchodzić do egzaminu w języku polskim obecność tłumacza przysięgłego jest ustawowo wymagana, co wiąże się, niestety, z dodatkowym wydatkiem.

Cały egzamin trwa około 45-50 minut. Przed przystąpieniem do testu pracownik CBR dokona krótkiego wprowadzenia oraz udzieli Państwu informacji dotyczących m.in. obsługi urządzenia, za pomocą którego zaznaczają Państwo wybraną odpowiedź, czy sposobu korygowania błędu. Wyjaśnia również procedurę postępowania w przypadku niezaliczonego egzaminu. Egzamin dbywa się w grupie około 35 osób i składa sie z dwóch, oddzielonych krótką pauzą, części. Pierwsza z nich to rozpoznanie niebezbieczeństwa w ruchu drogowym oraz prawidłowa reakcja na potencjalne zagrożenie na drodze. W skład owej części wchodzi 25 pytań, w których to dopuszcza się popełnienie maksymalnie 12 błędów. Na każdą odpowiedź maja Państwo ograniczony czas-8 sekund. Druga część egzaminu dotyczy wiedzy ogólnej, ściśle określonych zasad bezpieczeństwa, znajomości przepisów, oraz regulaminu obowiązującego w ruchu drogowym. W puli 40 pytań dozwolone jest popełnienie jedynie 5 błędów. Egzamin teoretyczny jest testem jednokrotnego wyboru!

Egzamin teoretyczny w języku polskim zasadniczo różni się od egzaminu standardowego. Nie ulega zmianie jedynie ilość pytań oraz dopuszczalnych błędów. Uczeń przystępuje do egzaminu w trybie indywidualnym, na sali obecni są jedynie tłumacz przysięgły oraz egzaminator CBR. Kursant ma rownież (z racji konieczności tłumaczenia pytań) więcej czasu do dyspozycji.

Każda osoba przystepująca do egzaminu, tuż po jego zakończeniu otrzymuje certyfikat z widocznym na nim rezultatem. W przypadku wyniku negatywnego uczeń może powtórzyć egzamin, wybierając dogodny termin. Jeśli test został zaliczony należy zachować certyfikat, gdyż jest on jednym z warunków pozwalających na przystąpienie do egzaminu praktycznego, a jego ważność wynosi 18 miesiecy.
Copyright © by www.szkolajazdy.nl, Wszystkie prawa zastrzeżone.