Jak długo trwa kurs?

W Holandii nie obowiazują z góry ustalone normy lub przepisy restrykcyjnie określające ilość godzin zajęć praktycznych, jakich potrzebuje kursant, aby móc podejść do egzaminu końcowego.

Według statystyk CBR dla mężczyzny 18-letniego, nie mającego wcześniej doświadczenia z prowadzeniem pojazdu, jest to około 30 godzin. Natomiast dla kobiet ilość statystycznych godzin jest o okolo 10% wyższa i rośnie z wiekiem danej osoby u obu płci. U każdego kursanta o ilości potrzebnych godzin decydują różne czynniki warunkujące jego predyspozycje do prowadzenia pojazdu. Dlatego tak ważne jest indywidualne traktowanie kandydata na przyszłego kierowcę.

O tym, kiedy uczeń jest gotów do egzaminu decyduje on sam, w porozumieniu z instruktorem, opierając sie o jego fachową i obiektywną opinię.
              

Copyright © by www.szkolajazdy.nl, Wszystkie prawa zastrzeżone.