? SIMPELWEG

Regulamin odwoływania praktycznej lekcji nauki jazdy!

Schemat lekcji jest omawiany wspólnie przez kursanta i instruktora, i ewentualnie odwołanie ustalonego wcześniej schematu lekcji nie będzie obciążone opłatą za lekcje tylko i wyłącznie gdy zostaną zachwane następujące zasady :

Każdy kursant może odwołać zajęcia praktyczne nauki jazdy bez podania przyczyny odwolania jednak nie później niż 48 godzin przed umówioną lekcją, wliczając w ten okres tylko dni robocze. Zajęcia praktyczne należy odwołać u swojego instruktora telefonicznie lub gdy instruktor nie jest dostępny telefonicnie za pomocą wiadomości tekstowej sms.

Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane są jako wykorzystane pełnopłatne lekcje.

Schemat odwoływania lekcji :

Lekcje zaplanowane na PONIEDZIAŁEK odwołujemy w piątek
Lekcje zaplanowane na WTOREK odwołujemy w sobotę
Lekcje zaplanowane na ŚRODĘ odwołujemy w poniedziałek
Lekcje zaplanowane na CZWARTEK odwołujemy w wtorek
Lekcje zaplanowane na PIĄTEK odwołujemy w środę
Lekcje zaplanowane na SOBOTĘ odwołujemy w czwartek


Po odbyciu przez kursanta próbnego egzaminu praktycznego,
bez względu na jego wynik, dalszą ilość godzin bez możliwości ich odwołania
ustala instruktor.
W przypadku nie zastosowania się do zaleceń instruktora,
(czyli nie stawienia się na zaplanowaną lekcje) końcowy egzamin praktyczny zostanie odwołany.

Podpisanie umowy przez kursanta jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Szanowni Panstwo,

W wyniku naszych wcześniejszych doświadczeń informujemy, że osoby po egzaminnie próbnym,
bez względu na jego wynik nie są gotowe do podejścia do egzaminnu końcowego bez dalszego szkolenia.
Wynika to z przerwy jaka zachodzi między jednym a drugim egzaminem i z niewystarczającego utrwalenia
wymaganych umiejętności.

Brak zgody z Państwa strony na dalsze lekcje będzie bezwzględnie skutkowal odwołaniem egzaminu końcowego.
Ma to na celu zaoszczędzenie nam i Państwu zbędnych stresów i kosztów wynikających z kolejnych niezdanych
przez Państwa egzaminow.


              

Copyright © by www.szkolajazdy.nl, Wszystkie prawa zastrzeżone.