Jak wygląda lekcja praktyczna?

Czas trwania zajęć praktycznych wynosi, w zależności od tematu przewodniego, od 1 do 1.5 godziny. W tym czasie instruktor szczegółowo sprawdza poziom umiejętności, jakie kursant sukcesywnie nabywał do chwili obecnej.

Instruktor omawia wcześniej ustalony temat lekcji, a jeśli jest to konieczne osobiście przeprowadza "demo"- czyli krótki pokaz instruktażowy, mający na celu prezentację danego manewru, bądź sposób postępowania w określonej sytuacji . Następnie przechodzi razem z uczniem do efektywnych ćwiczeń utrwalających.

Elementem kończącym zajęcia jest wspólne omówienie lekcji. Uczeń ma wtedy szansę zadać nurtujące go pytania, uzupełnić zasób wiedzy oraz przeanalizować, wspólnie z nauczycielem, swoje zachowania i błędy.
              

Copyright © by www.szkolajazdy.nl, Wszystkie prawa zastrzeżone.